Osteoporoz, düşük kemik mineral yoğunluğu, azalmış kemik gücü ve sonuçta kırık sıklığının artışı ile karakterize önemli bir metabolik kemik hastalığıdır.

Kemik yoğunluğu cihazı (BMD) ile kemik yoğunlğu ölçümünün yanısıra, yağ ölçümü de yapılabilmektedir. Güncel Tıp’ta kullanılan cihazın en önemli üstünlüğü, sonuçların Türk toplumu standartlarına göre verilmesidir.

Herhangi bir BMD değerinin normal olup olmadığını söyleyebilmek için o toplumdan, cinse özgü referans değerleri ile karşılaştırmak gerekir.

Ülkemizde çoğunlukla değerler, ABD ve Avrupa’ya göre verilmektedir.
Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar Türk insanında BMD değerlerinin ABD ve Avrupa’ya paralellik göstermekle beraber, ölçülen bölgelerde ve yaşlara göre farklı oranlarda daha düşük olduğunu göstermiştir.

Türk standartlarına göre değerlendirilmeyen ölçümlerde daha fazla ostopeni ve osteoporoz tanısı koyulmaktadır. Güncel Tıp’ta BMD ölçümleri Türk toplumunun standartlarına göre değerlendirilerek en bilimsel ve doğru tanı konulmaktadır.